1

Za mamin dan

Evo zanimljivih ideja za mamin dan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Matematička igra-triomino

Ovu igru može da igra od dva do pet igrača.Deca slažu trouglove po rešenjima  zadatih  matematičkih primera(to može biti bilo koja računska operacija).Mi smo rešavali triomino sa  tablicom množenja do deset.

Mi smo se igrali i uživali.

0

Studijske posete

Timovi za inkluziju  iz škola  koje unapređuju svoju praksu dolaze u našu školu koja je  „Model škola“, po odluci Ministarstva prosvete  a nakon dugog i uspešnog rada u toj oblasti.Kao član tima u svojoj školi  ja realizujem časove redovne nastave kojoj mogu da prisustvuju ,,gosti“.U mom odeljenju je jedan učenik koji ima poteškoće u usvajanju nastave matematike.U toku prvog razreda učinik je uspeo da usvoji pojam broja do deset. U prilogu možete pogledati na koji način je rađeno sa njim na ovim časovima,kako je rađeno sa ostalim učenicima.

Studijska poseta br. 1

Studijska poseta br.2

Studijska poseta br.3

Studijska poseta br. 4

Studijska poseta br. 5

1

Matematika je igra

Hajde da se igramo! Evo nekih igara koje smo mi rado igrali.

DOMINE-VREME

Igra može da se izvede  i na času  svet oko nas

Igru mogu da igraju dva,tri ili četiri igrača.

Mi smo je igrali u uvodnom delu časa,tako što je svaki učenik dobio po jednu dominu  i dodavao je u niz kada je došao njen red.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da bi lakše naučili napravili smo svoje časovnike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,NE LJUTI SE ČOVEČE“ sa množenjem brojevima 6,7,8,9 takođe je bilo zabavno.

Učenici igraju sa po dve figure.Kreću se po poljima sa tačnim rezultatima množenja svog broja i broja dobijenog bacanjem kocke.

IGRA :MERENJE DUŽINE

Ova igra se igra u paru.Svaki učenik bira svoju poziciju(gusenicu ili bubamaru)i kreće se po svojim poljima, bacajući kocku .Kad reši zadatak sa polja na koji je stao ,na kontrolnoj tabli obeležava poen.Učenik koji prvi pronađe sva rešanja sa svog kontrolnog polja je pobednik.

Igra se nastavlja tako što učenici zamene startne pozicije.

Ovako smo se mi igrali.