7

Tablica deljenja

 Ako Vam se svidela tablica množenja ,sada  evo i tablice deljenja.

1

Studijske posete /drugi razred

U toku ove školske godine nastavljene su studiske posete našem odeljenju.

Sa učenikom se sada radi po prilagođenom IOP-u.U toku ovih časova učenik je usvajao sabiranje brojeva u okviru prve desetice.U prilogu možete pronaći pripreme za časove za rad sa odeljenjem i za rad sa učenikom koji radi po IOP-u.

Studijska poseta br.6

Studijska poseta br.7

Studijska poseta br.8

Studijska poseta br.9

Studijska poseta br.10

Studijska poseta br.11

Studijska poseta br.12

Studijska poseta br.13

Studijska poseta br.14